Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Celkovém
Článek
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku