Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Celostátní
Monografie
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
    Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd
    Sborník celostátní konference "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel - proRegio".
    Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí"
    Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů.
    Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém'
Článek
    1. celostátní konference "Uhlonosné formace Československa"
    4. celostátní seminář pracovníků v karotáži
    26. celostátní konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - Most 1987
    Celostátní konference Hnědé uhlí 1985
    Celostátní konference "Hnědé uhlí 1988" v Báňské Bystrici
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Celostátní seminář "Prognózování těžby a užití nerostných surovin"
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Další zkušenosti s validitou celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku
    K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku
    K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro českou republiku (z hlediska kardiologa)
    Pátý celostátní seminář "Jaderné metody v hornictví, geologii, geofyzice a geochemii"
    První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO
    V. celostátní konference o ochraně vod před znečištěním ropou