Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cementového
Článek
    Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene
    Mikrostrukturní vlastnosti cementového kamene s příměsí metalupku Mefisto L15
    Povrchová desintegrace cementového betonu plochými vodními paprsky
    Strukturní charakterizace cementového kompozitu vyztuženého PET vlákny