Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cementu
Monografie
    Posouzení vzorků cementu, studie pro PS Přerov
Článek
    Fázová analýza slínku portlandského cementu a aplikace rtg-difraktometrie v cementářském průmyslu
    Geopolymer - alternativa cementu
    Mikroštruktúry zubného cementu medveďov
    Opuky jako hydraulicky aktivní přísada do cementu
    Sledování vlastností směsí portlandského a hlinitanového cementu
    Superplastifikátory v cementu s vápencem
    Surovina na výrobu cementu suchým spôsobom (lok. Hrabník, Malé Karpaty)
    Vlastnosti směsí portlandského cementu s mletou granulovanou vysokopecní struskou při použití superplastifikátorů na bázi PCE
    Vliv PCE superplastifikátorů na směsi cementu s vápencem
    Vliv superplastifikátorů na bázi polycarboxylatetheru na směsi portlandského cementu s vápencem
    Vznik pevných hmot z elektrárenských popílků bez cementu a vápna