Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Centro-Cuba
Článek
    Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray