Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ceny
Monografie
    Studie potenciálních vlivů výstavby větrných elektráren v lokalitě Leskovec nad Moravicí na cestovní ruch a ceny nemovitostí
Článek
    Ceny nerudních surovin v letech 1980-1983
    Ceny uhlí - problém neřešený
    Globální špačci na úsvitu nové doby : Ceny obilí se na původní úroveň už nejspíš nevrátí, energie totiž budou stále dražší
    K metodice stanovení prognózy vývoje světové ceny mědi do r. 2000
    Knižní ceny Magnesia Litera 2004 - nominace za naučnou literaturu
    Kondice a světové ceny nerostných surovin
    Na ropné houpačce : ceny ropy jsou příliš nízké, neumožňují investice do ložisek. Hrozí proto další fáze globální krize
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Suroviny, jejich ceny a geologie
    Udělení ceny Akademika Quido Záruby za rok 2012
    Závislost ekonomické dobyvatelnosti ložisek rudných surovin na individuálním použití platné ceny užitkové složky