Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cerovej
Článek
    Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania
    Klenba Cerovej vrchoviny - mladá štruktúra na južnom Slovensku
    Netopiere (Chiroptera) Cerovej vrchoviny (stredné Slovensko)
    Pseudokrasové jaskyne Cerovej vrchoviny - otázky genézy a rozširenia
    Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny
    Transformácia vulkanického reliéfu na príkladě Cerovej vrchoviny
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu