Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Chřibů
Článek
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)