Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Charakteristice
Článek
    Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy
    K charakteristice niv brdských toků
    Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu
    Problematika smíšených struktur při mineralogické charakteristice jílů
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění