Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Charakteristiku
Článek
    Použití metod termické analýzy pro charakteristiku pyrolýzy hnědého uhlí
    Využití stereoelektrogramů pro inženýskogeologickou charakteristiku horninového prostředí