Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Charakterizace
Článek
    Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Charakterizace zbarvení aragonitového útvaru 'Opona' ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí GC/MS
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Strukturní charakterizace cementového kompozitu vyztuženého PET vlákny
    Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika