Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Chemickej
Článek
    Laboratórne metódy chemickej charakterizácie geologických materiálov
    Orientačné stanovenie intenzity chemickej denudácie v oblasti kryštalinika Malých Karpát
    Poznámky k novému návrhu chemickej klasifikácie vulkanických hornín komisie IUGS pre petrografickú systematiku
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín