Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Chemie
Monografie
    Chemie uhlí a jeho využití
    Obecná chemie pro posluchače oboru restaurátorství a konzervace uměleckých děl
    Úvod do chemie prostředí
Článek
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Laboratoř silikátové chemie
    Plnění úkolu 4200 v oddělení analytické chemie ČGÚ
    Rozbor českého překladu Vitruviovy II. knihy z "Deseti knih o architektuře" z pohledu stavební chemie
    Význam fyzikální chemie povrchů v hydrochemii a technologii vody
Seriál
    Biologie, chemie, zeměpis
    Chemie der Erde
    Chemie der Erde - geochemistry
    Chemie der Erde- Geochemistry
    Chemie der Erde-Geochemistry
    Fresenius Journal of Analytical Chemistry and Fresenius Zeitschrift fur Analytische Chemie
    Zeitschrift für Naturforschung : Teil a, Physik, Physikalische Chemie, Kosmophysik [Bd. 27a (1972)-31a (1976)]