Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Chotěboř
Monografie
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 13-443 Chotěboř
Článek
    Geologické mapování na území listu 13-443 Chotěboř
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř : 13-44 Hlinsko
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu