Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Chyby
Článek
    Aposteriorny odhad chyby riešenia 3D úlohy pružnosti
    Chyby a nepresnosti vstupných údajov v hydrogeologických výpočtoch a modeloch
    Chyby v hodnocení stability skalních svahů pomocí stereografických sítí
    Časté chyby v inženýrskogeologické dokumentaci
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    Některé metodické chyby při výpočtu zásob metodou řezů
    Vliv hmotnosti navážky na chyby stanovení složky vyvolané heterogenitou vzorku
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby