Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Clisospiridae
Článek
    A new species of Miospira (Clisospiridae, Gastropoda) from the ordovician of Bohemia
    Taxonomy and Paleobiogeography of the Ordovician Clisospiridae and Onychochilidae (Mollusca)