Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Conodonta
Článek
    A new Ludlow (Late Silurian) Spathognathodontidae (Conodonta) from Bohemia with incipient alternating denticulation
    A new Ludlow (Late Silurian) Spathognathodontidae (Conodonta) from Bohemia with incipient alternating denticulation
    Reconstrucción del aparato de un Spathognathodontidae del Ludlow de Bohemia (Conodonta, Silúrico, República Checa)