Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Convolutus
Článek
    Graptolite faunas of the leptotheca and convolutus biozones (middle Llandovery of Tmaň (Barrandian area, Bohemia)
    Graptolites of the Pribylograptus leptotheca and Lituigraptus convolutus biozones of Tmaň
    Graptolites of the Pribylograptus leptotheca and Lituigraptus convolutus biozones of Tmaň (Silurian, Czech Republic)