Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Copperbeltu
Monografie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
Článek
    Environmentální geochemické mapování v oblasti zambijského Copperbeltu a jeho prezentace v GIS
    Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátpor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006