Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cricetidů
Článek
    O m ožnostech biostratigrafického dělení evropského terestrického mladšího kenozoika na podkladě dvou čeledí hlodavců (Rodentia, Mammalia): Muridů a Cricetidů