Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cu
Monografie
    Environmental Geological Map - Distribution of Cu - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of Cu - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Cu - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of Cu - Ghalandar 5467 III SW
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Cu + Pb + Zn
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Cu + Pb + Zn
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, Cu + Pb + Zn
    Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Au, Mo, Cu, W)
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Cu
    Solar-terrestrial variability in relation to solar inertial motion. Research report of Center for theoretical study at CU and AS CR, CTS-95-04
    Solar-terrestrial variability in relation to solar inertial motion. Research report of Center for theoretical study at CU and AS CR, CTS-95-08. 2nd ed
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
Článek
    Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko
    Co, Ni and Cu adsorption on clay minerals and its relation to cation exchange capacity
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Contribution to the thermal analysis and crystal chemistry of johannite Cu (UO2)2(SO4)2(OH)2 . 8 H2O
    Disperzná analýza pri posuzování faktora hĺbky na zrudnenie Cu žíly Rozália na bani Hodruša
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Distribution of PGE in rocks and Cu - Ni ores of the Rožany and Kunratice deposits (Lusatian massif, Bohemian Massif)
    Distribution of PGE in selected Au and Cu -Au deposits of the Chatkal-Kurama Region in Uzbekistan: results from preliminary geochemical study
    Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
    Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
    Efektivita geofyzikálních metod průzkumu ložiska Cu rud Arimao na Kubě
    The effects of small metal additions (Co, Cu, Ga, Mn, Al, Bi, Sn) on the magnetocaloric properties of the Gd5Ge2Si2 alloy
    Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia
    Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia
    Les gîtes filoniens a F, Ba (+Pb, Zn, Ag, Cu) de Moldava et de Harrachov (Tschécoslovaque)
    Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi Cu (Au-, U-) deposit
    Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi Cu (Au-U-) deposit, Zambia
    Infrared spectroscopic study of H-D isotopic effect in layered uranium micas M2+ (UO2PO4)2 . nX2O; (M2+ = Cu, Ca, Ba; X = H, D)
    Ložisko Ag, Pb, Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku
    Ložisko Cu, PB, Zn, (+-Au, Ag) rud Zlaté Hory - západ
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    Modified electrodes: Sorption of Cu (II) on montmorillonite-humic acid system
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Pb - Zn - Cu mineralization in the historical Broumov Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí
    Prognózy Cu rúd v neovulkanitoch západných Karpát
    Recent trends in bulk deposition of As, Be, Cd, Cu, Mn, Pb and Zn over central Czech Republic
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Sorpce Cu, Cr, Cd a Zn na izolované přírodní sorbenty a jejich směsi
    Stopové prvky (Pb, Cu, Zn, Cd, As) v pitných vodách ČSR
    Sulfidy Pb, Zn a Cu v serpentinitu letovického krystalinika
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika)
    Světová situace v těžbě "base metals" (Cu, Pb, Zn, Sn)
    Štruktúrno-geologická pozícia žilníkovo-impregnačného Cu, Pb, Zn (Au, Ag, Cd) zrudnenia priemyselného významu na ložiskách Banská Štiavnica a Hodruša
    Trace metal budgets for forested catchments in Europe - Pb, Cd, Hg, Cu and Zn
    Vliv zrnitosti horninového prostředí na sorpci Cu a Cd