Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cu-porfýrového
Článek
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno