Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Czerwonego
Článek
    Porównanie wybranych sekvencji osadów jeziornych czerwonego spagowca z basenów sródsudeckiego, pólnocnosudeckiego i boskowickiego
    Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej