Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dálkovém
Monografie
    Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)
Článek
    Aplikace PEP systémů v dálkovém průzkumu Země, geologii a geografii
    Seminář o dálkovém průzkumu Země
    Sympozium o dálkovém průzkumu vodních zdrojů
    Sympozium o dálkovém snímkování a výzkumu globálních změn