Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dálnice
Monografie
    Dálnice D8, OB 202
    Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
    Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice
    Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511
Článek
    Dálnice a Středohoří - neřešitelný problém?
    Dálnice D1 po chemickém posypu mokrá
    Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice - Trmice
    DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    Internet - informační dálnice z pohledu užité geofyziky
    Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem (25-11 Hlubočky)
    Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
    Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
    Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK)
    Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK).
    Poškození konstrukce vozovky na hlavní trase stavby dálnice D5 v km 31.000 - 31.250
    Skalní práce při výstavbě dálnice na Moravě
    Sluší ti to jako dálnice Českému středohoří, miláčku. Esej o starých cestách, chůzi obnovující paměť a také o tom, jak obyvatelé Košic přijali zprávu o dobytí Tróje
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě (25-13 Přerov)
    Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách