Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Díla
Monografie
    Aplikace Oznámená důlní díla
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
    Provedení terénního šetření možného vlivu starého důlního díla na nemovitost v Jáchymově č.p. 535
    Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie
    Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století'
    Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD
    Účinky technické seismicity vyvolané vedením mělkého podzemního díla na zastavěné oblasti
    Webová mapová služba Oznámená důlní díla
Článek
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. II. část (důlní díla)
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. III. část (zlatonosná ložiska a jejich díla, průzkumné inženýrskogeologické štoly)
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Díla Vinzenze Maschka (1755-1831) dochovaná v Horníkově sbírce hudebnin
    Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou
    Gama-gamakarotáž při zjišťování zóny rozvolnění v okolí dlouhého důlního díla
    Geologické poměry vodního díla Karolinka
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Julius Fučík - životopisný nástin a přehled díla
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Mělká podzemní díla a vibrace
    Monitorování bezpečného stavu důlního díla
    Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře
    Nový překlad Pošepného díla "The genesis of ore deposits"
    Podzemní díla
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Průzkumná díla v historickém jádru města Brna
    Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Technologický předvrt ražby úklonného podzemního díla na stavbě hydroelektrárny "Messochora" v Řecku
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla
    Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbou a na obyvatelstvo
    Význam díla Ch. R. Darwina pro současnost
    Význam díla profesora RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu