Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dílech
Monografie
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
Článek
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát"
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém