Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Díly
Článek
    The discovery of dily weather observation records in Moravia from 1533 - 1545. (An attempt of their authorization and localisation)
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly