Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Domu
Monografie
    Stanovisko ČGS k žádosti o stavební povolení a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32 v kú Horní Slavkov a oznámení o spojení územního a stavebního řízení
    Vyjádření ČGS k záměru stavby rodinného domu včetně přípojek na pozemku parc. č. 747/8 v katastrálním území Louka u Litvínova
Článek
    Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
    Expedice Namak 2008: S pískem do Íránu a se solankou domů
    Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data
    Mineralogický kroužek při Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno - Komín
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Prieskum vertikálnych šástí Veľkého dómu v Demanovskej jaskyni
    Šperkové kameny Zlatého slunce Moravy : K poznání tzv. Schrattenbachovy monstrance olomouckého dómu
    U kořenů katedrály Sklep u Mladotova domu 2/37 ve Vikářské ulici na Pražském hradě
    Výzdoba obřích dómů jeskyně Bohemia na Novém Zélandu - největší aragonitová jeskyně světa?