Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dúbrava
Článek
    Bizmutín a tetradymit na Sb ložisku Dúbrava
    Distribúcia zlata na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
    Fyzikálne a chemické vlastnosti pyritu z Sb ložiska Dúbrava
    Komplexné zhodnotenie karotážnych materiálov z ložiska Dúbrava
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Problematika vŕtania podzemných vrtov na lokalite Liptovská Dúbrava
    Sulphur isotopic study of Dúbrava antimony deposit Nízke Tatry Mts., Czechoslovakia
    Thermometry of arsenopyrite-pyrite mineralization in the Dúbrava antimony deposit (Western Carpathians)
    Žilníkové zrudnenie - nový typ Sb-mineralizácie na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách