Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Děje
Monografie
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
Článek
    Co se děje na konvergentních okrajích litosférických desek?
    Co se děje s klimatem. Život ve skleníku s ozonovou dírou
    Děje probíhající na rozhraní kapalné a tuhé fáze, které ovlivňují migraci prvků v oxidační zóně
    Důlní indukované seizmické děje
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).