Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dějin
Monografie
    5. 5. 1609. Zlom v nejdelším sněmu českých dějin. Generální zkouška stavovského povstání.
    11. zborník dejín fyziky
    Studie z dějin hornictví 1
    Studie z dějin hornictví 2
    Studie z dějin hornictví 3
    X. Zbornik dejin fyziky, CESDEF `92, 22. - 25. 9. 1992 Slapanice u Brna
    Z dějin geodézie a kartografie
Článek
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Bibliografie J. Schenka z oboru dějin hornictví (do r. 1981)
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Kapitoly z dějin hutnictví barevných a drahých kovů. III. Část
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Z dějin padělatelství zkamenělin u nás, aneb "celí" krinoidi z barrandienského siluru
    Z dejin slovenskej balneohydrogeológie
Seriál
    Práce z dějin přírodních věd
    Přehled dějin rudného hornictví na území Českolslovenska
    Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 17
    Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 18
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 15
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 25
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví