Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dějinám
Monografie
    ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk
    Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací
Článek
    Intelektuál a hudba. Příspěvek k dějinám hudby v raně novověkých Rokycanech
    Jihlavské nerosty : příspěvek k dějinám moravské mineralogie
    Několik poznámek k dějinám geochemie
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Seminár k dejinám baníctva na Slovensku
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Šestijazyčný meteorologický slovník (1993) a jeho příspěvek k dějinám fyziky
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství