Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Delení
Článek
    Abraziva pro dělení a otryskávání materiálů, mineralogie a vlastnosti abraziv pro vysokotlaký vodní paprsek
    Alternativy dělení spodního karbonu
    Dělení moří a oceánů
    Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Nové poznatky v oblasti dělení a úpravy povrchu betonových konstrukcí
    O m ožnostech biostratigrafického dělení evropského terestrického mladšího kenozoika na podkladě dvou čeledí hlodavců (Rodentia, Mammalia): Muridů a Cricetidů
    Použití separátoru pro dělení dle souspádnosti v mineralogii
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Rozbor zloženia užitkovej zložky strácanej do odpadu pri delení látok
    Řezání, broušení, vrtání a dělení betonových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem
    Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)
    Současný stav základního chronostratigrafického dělení
    Význam optimalizace zařízení pro efektivnost dělení materiálů pomocí vysokotlakého vodního paprsku
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat