Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dětí
Monografie
    Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR v nakladatelství Vesmír, Praha 1999, 94 stran, náklad 3000 výtisků, neprodejná publikace
Článek
    Potenciál rozvoje mimořádného nadání mimořádně nadaných dětí
Seriál
    Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí