Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dĺžky
Článek
    Nová odvodňovacia štôlňa v Banskej Štiavnici dosiahla dĺžky 10 km