Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Důležitý
Monografie
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Článek
    Niva - důležitý hydrogeologický fenomén
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Vypálené jíly - důležitý posypový materiál