Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Důlní
Monografie
    Aplikace Oznámená důlní díla
    Aplikace Vlivy důlní činnosti
    Důlní měřičství a geologie při útlumu hornictví. 3. odborná konference
    Haldy - Arizona : pozůstatky důlní činnosti v okolí Kladna: dobře, nebo špatně?
    Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje
    Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století'
    Webová mapová služba Oznámená důlní díla
    Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti
Článek
    1. kongres Mezinárodní společnosti pro důlní vody
    11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. II. část (důlní díla)
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Důlní degazace v OKR
    Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Důlní indukované geodynamické jevy
    Důlní indukované seizmické děje
    Důlní míry v Jeseníkách a možnosti jejich interpretace
    Důlní otřes nebo zemětřesení
    Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince
    Důlní práce na Pustině u Míšovic
    Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
    Důlní vody v severočeském hnědouhelném revíru
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory
    Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika)
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie.
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Matematický model proudění v důlní větrní síti
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Nové metody důlní gama karotáže
    Nové trendy v inovaci třecích svorníků pro důlní podmínky
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Numerické simulace šíření požárních zplodin v důlní chodbě
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Seizmické aparatury pro povrchové stanice experimentální důlní sítě
    Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě
    Sledování vlivu vibrací na historické důlní dílo Jeroným - Čistá
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
    Staré kutnohorské důlní mapy
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Unikátní důlní dílo na závodě Staříč
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí
    Vliv důlní seizmicity na povrchové objekty v oblastech s hlubinnou těžbou
    Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska
    Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk)
    Vysoký hrad - nejvýše položené důlní dílo Krkonoš
    Výuka geofyziky v oborech geodézie a důlní měřictví
    Zavedení důlní karotáže při průzkumu uhelných ložisek ve velkých hloubkách při karotážním středisku v Tuchlovicích
    Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie