Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Důlním
Monografie
    Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
Článek
    Anomální odlučnost vrtného jádra v důlním poli ČSA v Karviné
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Floristická zonálnost žacléřského souvrství v důlním poli dolu Šverma u Žacléře (vnitrosudetská pánev)
    Geotechnická měření v historickém důlním díle
    Ověření použitelnosti aparatury TICO pro ultrazvukové měření v historickém důlním díle
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
    Uplatnění metod vizuálního pozorování v historickém důlním díle Jeroným