Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Důrazem
Článek
    Panelová sídliště v ČR a jejich problémy (s důrazem na regionální diferenciaci trhu s bydlením)
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Svrchnokřídová sedimentace a tafocenózy na proterozoických elevacích okolí Brandýsa nad Labem, s hlavním důrazem na lokalitu Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
    Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky