Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    DPZ
Monografie
    GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
Článek
    Bloky a paleobloky z hlediska DPZ a PEP systémů
    Extrakce geologické informace z dat DPZ
    Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ
    Křehká tektonika v Jeseníkách, zjištěná pomocí DPZ
    Mapa náchylnosti ke svahovým pohybum - kombinovaná úloha pro GIS a DPZ
    Možnosti metód DPZ v oblasti západných Karpát : príklady
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka