Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Databází
Monografie
    Metodický návrh na doplnění registru sesuvů v databázi Geofondu ČR a jeho začlenění do informačního systému pro oblast havárií
    Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
    Uživatelská příručka k veřejné mapové službě ArcIMS ČGS-Geofondu pro prohlížení vrtů z databází ČGS-Geofondu
Článek
    Aplikace ČGS prakticky - jak získat užitečné informace z databází
    Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví - 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Tvorba a řízení petrologických databází v Kuvajtu