Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Databáze
Monografie
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 1. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 22 stran
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 2. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 48 stran
    Databáze projektu 'Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa'. Závěrečná zpráva - MS, Česká geologická služba. Praha. 70 stran
    Databáze projektu Výběr polygonů na testovací lokalitě-2. etapa. Etapová zpráva za 1. pol. 2006
    GeoPub - databáze publikační činnosti ČGS
    Katalog geohazardů - databáze informací o rizikových geofaktorech v České republice
    Koncepce a rozvoj národní geologické mapové databáze v návaznosti na evropské a globální datové infrastruktury
    Synchronizace Evidenční databáze
    WWW aplikace pro prohlížení databáze fotoarchivu
    Závěrečná zpráva o řešení interního projektu ČGS, 3252, Databáze těžkých minerálů
Článek
    Automatizovaná databáze IČ spekter minerálů
    Automatizovaná databáze infračervených spekter minerálů
    Databáze dobývacích prostor regionu severní Moravy a Slezska jako potenciálních deponií odpadních produktů
    Databáze hlavních důlních děl
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    Databáze v geovědách
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. geotechnická databáze a Zárubova knihovna
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů, Barrandianský diabas - příklad významného stavebního kamene
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Internetová databáze kramářských tisků
    Národní geologická mapová databáze
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
    Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Prognozní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
    Rozvoj podnikového GIS - budování národní geologické mapové databáze v ČGS
    Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
    Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS
    Tvorba národní geologické mapové databáze ČR