Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Datového
Monografie
    Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci
    Metodika tvorby datového modelu pro vícerozměrné geologické modely podloží - Odborná studie pro disertační práci
    Tvorba elektronického datového souboru hornin a horninotvorných minerálů