Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Deformační
Článek
    Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký Kámen, západní Krušné hory
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?
    Deformační lamely v píseckých berylech
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
    Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou)
    Deformační vývoj Kouřimského příkrovu
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Minimální počet měřených ukazatelů konečné deformace pro výpočet deformační elipticity (empirický test)
    Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat
    Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve