Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Deformačních
Monografie
    Tenzometrické měření deformačních změn na táhlech ve Valdštejnské konírně
Článek
    Čelechovické vápence v deformačních strukturách na v.okraji boskovické brázdy (24-21 Tišnov)
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů
    Věrohodnost vstupních deformačních charakteristik