Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Deformací
Monografie
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-32-20
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-32-25
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-03
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-04
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-07
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-08
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-09
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-11
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-14
    Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Hodnocení svahových deformací na Příhrazské vrchovině na Mladoboleslavsku
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 3. etapu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
Článek
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN
    Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu
    Fotoletecká dokumentace kalamitní aktivace mělkých svahových deformací na jaře 2006 na Zlínsku
    Geoakustická metoda při průzkumu svahových deformací
    Geofyzikální modely svahových deformací
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech, východní Morava, Česká republika.
    Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
    Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty)
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Inženýrskogeologický průzkum deformací komunikace v Třinci - Vendryni
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    Kontrolní sledování na svahové deformaci Karolinka
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková (25-41 Vsetín, 25-32 Zlín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř (25-14 Valašské Meziříčí)
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-41-08
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08 (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací ve východní části Vsetínských vrchů
    Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku (25-32 Gottwaldov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Problematika pohybů a deformací na poddolovaném území
    Prognózy vývoje napjatosti, deformací a stability hornin na modelech při výstavbě tunelů
    Průběh deformací povrchu území v důsledku ražení brněnské kolektorové sítě
    Příklady deformací svahů a staveb při změnách hladiny podzemní vody
    Příklady svahových deformací ve vývoji reliéfu východní Moravy
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)
    Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka
    Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací
    Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Životnost sanace svahových deformací