Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Deformace
Monografie
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
    Sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras"
    Sborník abstraktů z konference Svahové deformace a pseudokras
    Sborník referátů a prezentací z konference Svahové deformace a pseudokras 2009
    Svahové deformace a pseudokras
    Svahové deformace a pseudokras - sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras"
    Svahové deformace a pseudokras - Vsetín 29.-31.5.2007: exkurzní průvodce
    Svahové deformace a pseudokras 22.-24. 5. 2013, Bischofstein, Skály u Teplic nad Metují, Sborník abstraktů, exkurzní průvodce
    Svahové deformace a pseudokras 2004
    Svahové deformace a pseudokras 2004. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové deformace a pseudokras 2005
    Svahové deformace a pseudokras 2006
    Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.)
    Svahové deformace a pseudokras 2007: Elektronický sborník abstraktů a prezentací
    Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně
    Svahové deformace a pseudokras 2013. Elektronický sborník abstraktů a prezentací, 22.-24. 5. 2013 hotel Bischofstein
    Svahové deformace a pseudokras
    Svahové deformace a pseudokras
    Svahové deformace a pseudokras
    Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník abstraktů a prezentací z konference, 25.-27. 5.2011 v Brně. FAST VUT & Svahovky, o.s
    Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně
    Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-16, 25-23-14, 25-23-19, 25-32-17, 25-32-09, 25-32-10
    Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-22, 25-32-15, 25-32-25
    SVAHOVÉ DEFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE - oblast Zlínsko
    Svahové deformace v České republice
Článek
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    7 - Svahová deformace Salašisska v Nedašově
    Alpinská křídová deformace variské kůry v Západních Karpatech: výsledek subdukce a počínající kolise
    Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
    Analýza polyfázové vrásové deformace moravika moldanubika v údolí Dyje
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Aparatura pro měření síly a deformace při jednoosém zatěžování za mezí pevnosti
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Deformace devonu a jeho podloží severně od Vrbna pod Pradědem v Hrubém Jeseníku
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Deformace horninového masivu při použití svorníkové výztuže chodeb
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Deformace pilotových základů způsobené přitížením přilehlého terénu
    Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace
    Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu
    Hluboké svahové deformace v okolí historické lokality Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Komplexní svahová deformace Smrdutá v Hostýnských vrších - struktura, kinematika a historie
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)
    Krystalochemie slíd a deformace jejich krystalových struktur
    Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně (24-43 Šlapanice)
    Matematický model třírozměrné deformace horninového masívu. 1.díl
    Minimální počet měřených ukazatelů konečné deformace pro výpočet deformační elipticity (empirický test)
    Namurská deformace v granulitovém tělese Blanského lesa: U-Pb datování na zirkonech
    Namurské deformace v granulitovém tělese Blanského lesa:U-Pb datování na zirkonech
    Násunové deformace variského akrečního klínu ve východní části karvinské dílčí pánve
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Přehled modelů deformace homogenního elastického poloprostoru různým zatížením
    Příklady výsledků kombinace studia duktilní a křehké deformace
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Recentní stadium deformace svrchnoeocenního peneplénu v severočeské pánvi
    Sedimenty rhenohercynika na Moravě a v Ardenách a jejich deformace
    Srovnání duktilní deformace kulmu a západokarpatského flyše
    Stanovení modulu deformace podloží ze zatěžovacích zkoušek vrtaných pilot
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Svahové deformace na fonolitovém vrchu Malý Stožec v Lužických horách
    Svahové deformace na Radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1 : 10 000
    Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svahové deformace na Vsetínsku - pokus o zavedení GIS pro terénní mapování listu 25-23-24
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
    Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 a 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000 : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Svahové deformace v oblasti s. od Žehuně
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Svahové deformace v turonských slínovcích východně od Ústí nad Orlicí
    Svahové deformace v údolí Jizery u Rakous
    Svahové deformace v údolí řeky Maili-su
    Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu
    Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu
    Svahové deformace ve flyšovém reliéfu Vsetínska
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně Vizovic na listu mapy 25-32-25
    Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
    Úvod k problematice 2. mezního stavu - deformace základové konstrukce
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic
    Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku
    Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace