Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Degazace
Článek
    Důlní degazace v OKR
    Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Netradiční způsoby degazace
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"