Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dekorační
Monografie
    Aplikace Dekorační kameny
    Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje
Článek
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Dekorační kámen nové Prahy
    Dekorační využití travertinu ze Sv.Jana pod Skalou
    Leštěné dekorační kameny v petrografické sbírce Národního muzea
    "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
    Stavební a dekorační kameny budov hlavních pražských peněžních ústavů 19. století
    Stavební a dekorační kameny Národního divadla
    Tmavé dekorační kameny jihozápadních Čech
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití